VERSLAG OVER HET JAAR 1936 1 Algemeene Vergadering van Aandeelhouders Il Raad van Beheer van den 2 April 1937. N.V. GEMENGD BEDRIJF HAAGSCHE TRAMWEGMAATSCHAPPIJ Gevestigd te 's-GRAVENHAGE. VAN DEN AAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 461