RAAD VAN BEHEER. SECRETARIS: Mr. Dr. J. H. LABBERTON. ONDER-DIRECTEUR Ir. B. B. C. FELIX. DIRECTEUR: Ir. P. M. MONTIJN. Prof. Ir. C. L. VAN DER BILT, Wethouder der Gemeente ’s-Gravenhage, Voorzitter. W. DREES, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Lid van den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage, Onder voorzitter. Jhr. Mr. L. DEN BEER POORTUGAEL. G. P. J. CASPERSZ, Directeur van Indische Tramweg-Maat- schappijen. Mr. S. VAN HOUTEN. Mr. A. J. M. KUYPERS, Directeur der Incassobank N. V., Kan toor ’s-Gravenhage. P. MOLTMAKER, Lid v. d. Eerste Kamer der Staten-Generaal. F. N. V. QUANT, Lid van den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage, A. W. E. WEYERMAN, Oud-Directeur der N. V. Gemengd Be drijf Haagsche Tramweg-Maatschappij. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 462