25 10 415.714 km 406.134 421.539 414.849 381.888 353.743 351.608 335.521 343.441 356.265 Dc in 1935 bij Kromhout/Beijnes bestelde 12 stuks Diesel trambussen zijn in den loop van Maart tot en met Mei 1936 afgeleverd en in dienst gesteld. Op 28 Juli 1936 ontving de N.V. Kromhout Auto Industrie te Amsterdam opdracht voor de levering van 15 stuks Kromhout trambuschassis, type TB 4, voorzien van 4 cylinder Kromhout Dieselmotoren. In October 1936 ontving de N.V. Carrosseriefabriek Verheul te Waddinxveen opdracht voor de levering van 15 stuks staal- carrosserie├źn, bestemd voor bovengenoemde chassis. Op 29 September 1936 ontving de N.V. Continental te Amster dam de opdracht voor de levering van 60 buiten- en binnen banden 10,50 20 voor genoemde wagens, terwijl de benoo- digde 6 Volts hardgummi batterijen 5 November 1936 besteld werden bij de N.V. Varta te Amsterdam. 28 Juli 1936 werden bij de N.V. Kromhout Motorenfabriek D. Goedkoop Jr. te Amsterdam 14 Kromhout-Gardner Diesel motoren, type 4 LW, besteld, ter vervanging van de benzine motoren der 14 Minerva trambussen. De inbouw dezer Diesel motoren vond plaats in den loop van September tot December. In verband met het grootere motorvermogen der diesel motoren zijn deze wagens tevens voorzien van zwaardere achterassen, afkomstig van de afgekeurde wagens. Ter besparing van wegenbelasting werden tijdelijk buiten dienst gesteld: 5 bussen van 1 October 1935 t./m. 31 Mei 1936 en van 1 Sep tember 1936 t./m. 31 October 1936. In 1936 werden door ons af gekeurd en buiten dienst gesteld: 1 Minerva-bus, geloopen hebbende 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 NIEUW MATERIEEL. WIJZIGINGEN AAN BUSMATERIEEL. TIJDELIJK BUITEN DIENST GESTELD MATERIEEL. AFGEKEURD MATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 468