25 11 ver- - Het onderhoud der bussen betrof in hoofdzaak het gewone dagelijksche onderhoud. Aan eenige bussen werden grootere herstellingen uitgevoerd. De aanrijschaden waren alle van geringen aard en zijn, behoudens de schaden aan de carrosserieën, in eigen beheer hersteld. Aan de personen-, vracht-, montage- en verdere werkauto's van de Directie, het Magazijn en de Technische Diensten zijn de gewone reparaties verricht. 380.714 368.601 384.301 367.982 399.671 Over 2.481.380 buskm werd 1.065.416 1 benzine verbruikt, zoo- dat gemiddeld is afgelegd 2,329 km per 1 benzine. Over 605.192 buskm werd 126.601 1 gasolie verbruikt, zoodat gemiddeld is afgelegd 4,78 km per 1 gasolie. III. Uitbreidingen en wijzigingen in de gebouwen en wacht" huizen. Aan de personeelswachthuizen Segbroeklaan en Frankenslag zijn luifels aangebracht als abri voor de tramreizigers. Op het Valkenboschplein is een betonnen overkapping van het nieuwe type geplaatst. Aan de Melis Stokelaan en op de Laan van Meerdervoort bij den Muurbloemweg zijn toiletgebouwtjes voor het personeel geplaatst Het personeelswachthuis Pioenweg is in verband met de inkorting van lijn 5 verplaatst naar de Mient. Op het opslagterrein aan de Lulofsdwarsstraat is een muur met hek geplaatst, terwijl het houten afsluithek van de remise Scheveningen door een steenen afscheiding vervangen is. 1 Minerva-bus, geloopen hebbende 337.439 km 1 1 1 1 1 Verder werd de Fiat geldtransportwagen in September vangen door een Ford V 8. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN BUSMATERIEEL. e. PERSONENAUTO’S EN WERKAUTO’S. n 99 BRANDSTOFVERBRUIK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 469