25 12 Lijn L. Van 31 Mei t./m. 14 September werd de zomerstand- plaats op het Gevers Deijnootplein ingenomen. Gedurende den overigen tijd werd naar de winterstandplaats op het Harstenhoekplein gereden. Lijn R. Met ingang van 4 Januari is de route doorgetrokken van H.S.M.-station, langs Hofwijckstraat, Rijswijkscheweg, Waldorpstraat (terug Leeghwaterstraat), Leeghwaterplein, Slachthuisstraat, Oudemansstraat, Lorentzplein, Goeverneur- laan naar Jonckbloetplein. Met gelijken datum werd een 5 cents-korttraject ingesteld van Waalsdorperweg tot Carel van Bylandtlaan hoek Raam- weg en van Laan Copes hoek Koninginnegracht tot Waals dorperweg. IV. Wijzigingen in den loop der verschillende lijnen. Lijn 3I3A. Van 10 Februari tot 18 November werd de route tussehen Valkenbosehplein en W. Pyrmontkade wegens ver bouwing van de brug over het Afvoerkanaal verlegd langs Gr. Hertoginnelaan en W. Pyrmontkade. Gedurende het zomervaeantie-seizoen (1 t./m. 31 Augustus) en op eenige daaraan voorafgaande Zondagen werd met alle wagens naar en van Kwartellaan gereden, zoodat de route van lijn 3A gedurende dien tijd niet bereden werd. Lijn 5. Met ingang van 23 Februari werd het beginpunt van den Pioenweg verlegd naar de Mient bij de Laan van Eik en Duinen. In verband met de vernieuwing van de brug bij de Kanon straat werd van 23 Januari t./m. 4 Mei niet verder gereden dan Kanonstraat. Lijn 11. In verband met werkzaamheden aan de sporen werd van 28 September t./m. 2 October en van 5 t./m. 16 October tussehen Doornstraat en Zeekant enkel spoor gereden. Lijn 12. Gedurende den tijd, dat lijn 3A niet gereden werd, werd in plaats van naar het Lijsterbesplein naar het Markensehe- plein gereden. Lijn 14. Op 21 Mei en van 31 Mei t./m. 13 September werd de zomerstandplaats tegenover het Circus gebezigd, den overi gen tijd werd standplaats genomen achter de Kurhausbar. Lijn 15. De zomer lijn 15 werd van 1 t./m. 31 Augustus in exploi tatie genomen, bovendien werd van 12 Juni t./m. 31 Juli en van 1 t./m. 13 September een avondrit gereden ten behoeve van de Kurhausbezoekers. Lijn 20. Met ingang van 23 Februari werd het eindpunt bij den Pioenweg verlegd naar den Muurbloemweg. b. AUTOBUSLIJNEN. a. TRAMLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 470