25 13 wer- Lyn T. Met ingang van 4 Januari is het gedeelte van de route HoefkadeJonekbloetplein vervangen door de route Hoef- kade, Wouwermanstraat, Fruitweg, Melis-Stokelaan. Het aanvankelijk op de Melis Stokelaan bij den Moerweg vastgestelde eindpunt der lijn werd 24 Januari terug ge bracht naar hoek Beatrijsstraat. Ingaande 5 Januari werd een 5 eents-korttrajeet ingesteld van Melis Stokelaan tot Vaillantlaan. Verbinding Ypenburg. Op 29, 30 en 31 Augustus is een dienst onderhouden tusschen Valkenbosehplein en het vliegveld Ypenburg en tusschen het Stationsplein en dit vliegveld, tegen een tarief van f 0,25 resp. f 0,15 per rit. Ingaande 19 September werd op Zaterdag- en Zondagmid dagen een dienst onderhouden tusschen Hoornbrug en Ypen burg tegen f 0,10 per rit. Gedurende de wintermaanden werd deze verbinding niet gereden. Postritten. Er werden op werkdagen 6 postritten in den vroe gen ochtend en 2 postritten in den namiddag gereden. Holl. SpoorSt. Barbarakerkhof. Éénmaal per maand en bo vendien op 2 en 8 November werden eenige ritten gemaakt. Rondrit Bloemenvelden. 13 April werd een rondrit via Was senaar, Katwijk, Noord wijk en Sassenheim gemaakt. Rondritten Wassenaar en Voorschoten. Deze rondritten den dagelijks gereden van 21 Mei t./m. 27 September. Rondritten Reeuwijksche Plassen. Van 21 Mei t./m. 11 Septem ber werden dagelijks rondritten gemaakt naar de Reeuwijk sche Plassen met daaraan verbonden een rondvaart over de Elfhoevensche Plas. Rondritten Buitenwijken. Deze rondritten werden des Zater dagsmiddags van 6 Juni t./m. 10 October, afwisselend door het oostelijk en het westelijk deel der stad gereden. Rondritten Stad. Gedurende de Residentieweek van 6 t./m. 15 Juni en vervolgens van 16 Juni t./m. 27 September zijn dage lijks rondritten door de stad gemaakt. Rondritten aansluitende op Goedkoope Treinen. Van 8 Juli t./m. 15 September werd in samenwerking met de Nederlandsche Spoorwegen voor reizigers, die met een goedkoopen trein aan H.S.M.- of S.S.-station aankwamen, een rondrit door de stad gemaakt. Rondritten langs de versierde en verlichte punten van de stad. Deze rondritten, georganiseerd ter gelegenheid van de huwe lijksfeesten van H.K.H. de Prinses, vonden van 19 December af dagelijks plaats. TIJDELIJKE DIENSTEN EN RONDRITTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 471