25 14 VII. Werken in Uitvoering. Geene. Verbinding met Circus Kavaljos te Wassenaar. Van 14 t./m. 20 Juni is een busdienst onderhouden van het Plein naar de van Oudermeulenlaan ten behoeve van de bezoekers van het Amateurcircus Kavaljos. VI. Wijzigingen in de Arbeidsvoorwaarden. Met ingang van 1 Januari 1936 werd een algemeene loons verlaging van 5 ingevoerd. VIII. Werken in voorbereiding. Plaatsen van betonnen overkappingen t. b. v. de passagiers op de volgende plaatsen: Waldeck Pyrmontkade bij Laan van Meerdervoort, Kneuterdijk, Buitenhof, Goudenregenplein, Laan van Meerdervoort bij Appelstraat. Aanleg en wijziging van sporen LijnbaanPrinsegracht i. v. m. de verplaatsing van de markt. Wijziging en vernieuwing van sporen Kneuterdijk—L. Voor hout i. v. m. een profielswijziging van den weg. Sloopen van de sporen Vaillantlaan tusschen Hobbemastraat en v. d. Vennestraat en aanleg van verbindingsbogen met wis sels Hobbemastraat Hobbemapleinv. d. Vennestraat i. v. m. een profielswijziging van de Vaillantlaan. Aanleg van verbindings- en opstelsporen in den Houtrustweg t. b. v. het in aanbouw zijnde Tentoonstellingsgebouw. V. Wijzigingen in de tarieven. Gedurende de Residentie week van 6 t./m. 15 Juni zijn de tarieven der dagkaarten en van de retours Leiden, Deijleroord en Delft op den Haag tijdelijk verlaagd. 24 Juni werd de prijs van de dagkaarten van f 0,75 verlaagd op f 0,50. 22 Juli is als straftarief bij ontduiking van vracht een ver- hooging van 12,5 cent boven het in aanmerking komende enkele reis-tarief ingevoerd. 1 November zijn halfjaar-abonnementen ingevoerd tegen a'/j X den maandprijs. 1 December zijn eenige tarieven van buslijn W gewijzigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 472