25 lb 25.171,88 25.250,— van 1.005,625 Zuid-Holland 193.295,13 naar Transporteeren f 27.616.944,54 2.001,25 3.037,50 1.940,— 3.020,62’ 1.005,62" Voordeelig koersverschil f 14.590,32 welk bedrag is overgebracht naar de rekening Koersverschillen. f 193.295,13 f 203.342,31 gedeponeerde Blijft f 178.704,81 Waarde fondsen volgens koers 30 December 1936 Transport f 27.423.649,41 193.295,13 f 5.636,375 14.096,25 9e. Waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij: het Rijk: f 6.700,— 2/2 Ned. Werk. Schuld f 14.000,4 Nederland 1931 het Hoogheemraadschap Delfland: f 3.000,4 Nederland 1931 de Centrale Werkgevers Risico-Bank: f 25.000,4 Nederland 1931 12.000,— 4 ’s-Grav. 1934 12.150,— 2.000,— 4 >/2 R’dam 1926/30 3.000— 4 ’s-Grav. 1931 2.000,4 Staatssp. 1931 de Gemeente Delft: f 25.000,— 4/2 H.T.M. 1927 de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland: f 56.000,— 4>/2 H.T.M. 1927 56.560,— de Gemeente Wassenaar: f 25.000,— 4/2 H.T.M. 1927 25.250,— 1.000,— 4 Ned.-Ind. 1934A de Gemeente Rijswijk: f 17.000,— 4/2 H.T.M. 1927 17.170,— 1.000,— 4 Ned.-Ind. 1934A Saldo vorig jaar Vermindering fondsen bij Gedeputeerde Staten van (waarde volgens koers van 30 December 1935) 24.637,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 476