25 19 46.460,— 3.930,— 262,50 f 4.192,50 de naar lie. Beschikbaar saldo bij den Bankier 210.675,74 12e. Kassa 48.948,24 57.702,08 14e. Diverse Debiteuren 174.828,68 15e. Verlies- en Winstrekening 875.913,89 Totaal der Activa f 29.031.473,17 Passiva. 300.000,— f 300.000,— Transporteeren f welk bedrag is overgebracht rekening Koersverschillen. f 24.637,50 17.892,50 13e. Vooruitbetaalde kosten Dit bedrag betreft vooruit betaalde kosten voor volgende jaren, zooals premie brand verzekering, wegenbelasting, etc. 10e. Effecten Waarde terugontvangen 27 st. Obligation van Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland, volgens koers van 30 Dec. 1935 f 19.000,— 4>/2 H.T.M. 1927 le. Kapitaal Vertegenwoordigd door 6 aandeelen van f 50.000,waarvan 4 in handen der Ge meente ’s-Gravenhage en 2 in die der N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. Transport f 27.616.944,54 46.460,— Totaal f 42.530, Waarde volgens koers 30 De cember 1936 Voordeelig koersverschil f Koerswinst door uitloting op f 3.000,— 4/2 H.T.M. 1927 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 477