25 20 f f 4.624.000 17.536.991,29 f 17.536.991,29 222.514,71 f 222.514,71 f 405.486,97 f 405.486,97 f 433.782,77 f 433.782,77 1.020.206,64 f 1.020.206,64 953.806,06 f 953.806,06 Transporteeren f 25.496.788,41 439.430,78 5.648,01 964.885,16 11.079,10 300.000,— 4.624.000,— 3e. i/2 Schuldbekentenissen aan Gemeente en H.B.S Saldo vorig jaarf 17.767.740,99 Hierop is afgelost 230.749,70 7e. 4!4 Leening Gem. ’s-Graverihage 1930 Saldo vorig jaarf 1.032.748,62 Hierop is afgelost 12.541,98 8e. P/2 Leening Gem. ’s-Gravenhage 1931 Saldo vorig jaarf Hierop is afgelost Transport 2e. 4’/2 Obligatieleening 1927 Saldo vorig jaarf 4.685.000, Hierop is afgelost 61.000, 6e. 4'/2 Leening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaarf Hierop is afgelost 4e. P/2 Leening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaarf 225.497,17 Hierop is afgelost 2.982,46 5e. 4J6 Leening Pensioenfonds 1930 Saldo vorig jaarf 410.766,55 Hierop is afgelost 5.279,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 478