25 23 30.122,70 243.037,84 39.891,15 I 2.237.751,33 f 1.216.616,49 f en 1.346.837,44 f Transporteeren 20.247.39 7.956,07 2.017,49 100.000,— f 215.849,23 27.188,61 1.484.726,02 310.700 16.500,— 6.040,25 91.072,50 1.500,— 14.160,87 Credit. Ie. Voordeelig Saldo der Exploitatie-Rekening 2e. Interest in Rekening-Courant, op Waar borgsommen, enz., na aftrek van Provi- siën, Interest op Borgstellingen, enz. 3e. Verhuur Autobussen C.A.B.Z.H.A.M. 4e. Verschil tusschen Bijzondere Lasten Baten 5e. Bijdrage Gemeente 's-Gravenhage De Raad der Gemeente ’s-Gravenhage heeft in zijn Vergadering van 7 Januari 1936 goedgekeurd, dat op de door ons aan de Gemeente verschuldigde rente over 1936, wederom een bedrag van f 100.000,wordt gekort. 4e. Fonds voor Rollend Materieel: Storting Rente a 3J/2 5e. Fonds voor Rollend Materieel Int. Lijnen: Stortingf 27.299,17 Rente a 3>/2 12.591,98 Transport f 2e. Vernieuwingsfonds, storting 3e. Vernieuwingsfonds Interc. Lijnen: Stortingf 25.829,— Rente a 3>/2 4.293,70 en Gereedschappen, 6e. Fonds voor Werktuigen storting 7e. Afschrijvingen op Inventarissen 8e. Diverse Belastingen 9e. Reserve Woningvereeniging voor Tram personeel 10e. Afschrijving Deelname C.A.B.Z.H.A.M. J?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 481