25 24 Ge. 875.913,89 7e. 2.237.751,33 f f 875.913,89 Wij geven U in overweging de Balans en Verlies- en Winst rekening goed te keuren. 1.346.837,44 15,000,— 708.263,67 112.650,22 55.000,— De Verlies- en Winstrekening sluit met een nadeelig saldo van f 875.913,89, welk bedrag wij U voorstellen ten laste te brengen van: de Gemeente ’s-Gravenhage f de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen het Vernieuwingsfonds Transport f Bijdrage N.V. Haagsche Buurtspoorwegen Deze bijdrage houdt verband met de onder punt 5 gegeven toelichting. Nadeelig Saldo De Raad van Beheer: Prof. Ir. C. L. VAN DER BILT, Voorzitter. W. DREES, Onder-Voorzitter. Jhr. Mr. L. DEN BEER POORTUGAEL. G. P. J. CASPERSZ. Mr. S. VAN HOUTEN. Mr. A. J. M. KUYPERS. P. MOLTMAKER. F. N. V. QUANT. A. W. E. WEYERMAN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 482