25 29 Personeel sterkte. Aanwezig op 1 Januari 1937. 1936. 1935. a. 8 8 7 8 7 8 75 14 82 85 89 90 Totaal Ambtenaren 93 96 1030 1047 4) 1114 173 5 178 173 169 128 129 129 13 6 11 139 135 142 86 13 13 14 4 4 4 17 17 18 Totaal Beambten. 1806 1886 1849 Totaal-Generaal 1896 1982 70 167 1 1 294 9) 10) - 1324 Hoofdambtenaren in vasten dienst in ttjdeiyken dienst Afdeeling Weg en Gebouwen: in vasten dienst in ttjdeiyken dienst in lossen dienst Afdeeling Directie en Magazijn in vasten dienst in tjjdeljjken dienst. in lossen dienst Afdeeling Autobusdienst in vasten dienst in tijdelijken dienst in lossen dienst 3) 168 3 2 73 6 6 •1 1») 76 2 4 21 38 256 30 4) «I 27 43 278 27 293 27 Ambtenaren in vasten dienst in tydelijken dienst in lossen dienst 322 5) - 1369 1942 84 6 58 7) 148 b. Beambten Afdeeling Beweging: in vasten dienst in tijdelijken dienst in lossen dienst 294 2) - 1408 Afdeeling Materieel en Werkplaat sen in vasten dienst in tijdelijken dienst in lossen dienst 88 1 68 157 61 3) 147 Hieronder zjjn begrepen arbeidsreservisten hulpconducteurs hulpchauffeure-poetsers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 487