I I 25 30 Exploitatie-rekening. ONTVANGSTEN. il I 234.658,73; I f 5.030.974,52 Personenvervoer. 82.346,06 Diversen f 5.113.320,58 Totaal Ontvangsten UITGAVEN. 10.516,35 2. Exploitatie. Actieve dienst Directie en bureaux Beweging Tractie 3.579.084,99 Totaal 8. Vaste lasten: 3.896.704,09 Totaal Uitgaven. f 1.216.616,49 Voordeelig Saldo ■i Kollend Materieel Wegen en gebouwen 1. Alg. administratie kosten Electrische gelei dingen |L, 307.102,75 t 117.021,27 30.610,97 675.395,78, Pensioen- en Onder- ll steuningsfondsen, verzekeringen, huren, Rijks- en I Polderlasten, enz. 1.833.186,32) H 688.211,921

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 488