25 32 Bedrijfsstatistlek Stads-Tramlijnen. 22,82 193». 1936. I,22 (Definitie Baanlengte etc. zie biz. 35). 164.798,94 I,6' 0«5 196s 1966 92 4 0, 92’ 1," I,5' per Expl. km 100 wkm inwoner 10.113.307 7381 39.846 s 43.326’ 15.178’ 15.426' 249 229 249 245 172 195 142 121 39.690s 39.690s 15.145' 15.145' 90,90 127,38 249 249 249 249 151 138 136 103 178 197 141 124 Aanhangwagens 164 133 I 135 104 0,” I,50 17,” 2,4' 0,” 0,22 0,” O,’4 4," 4,12 4, “ 5, ” 3,” 1,“ I,8’ 2, » 3, "' 3,” I,02 0,” 2,42 0,22 1,” 1.606.636 s 8.315.215’ 9.921.8527 3.779.392 s 13.701.245’ 121.671 36.119.424 320.751 264 74 (88) 39.167.440 347.818 286 80 (96) 1.362.087s 8.520.859s 9.882.947’ 3.771.121s 13.654.068’ 121.254’ 37.669.080 334.518 276 78 (91) 39.814.848 353.573 292 83 (96) 8,61 3“ 0,’4 0,” 0,” 9,16 486.745 81,583 H2M9 169 407 8,03 10.231.829 s 749 4 Verschil in - 4,” - 3,70 3,87 5,” 482.375 i 80,158 112,®®7. 167,357 Gemiddeld volgens wagenpark op It Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen Aantal inwoners van ’s-Gravenhage per 31 Dec. Baanlengte in km per 31 December I Exploitatielengte in km per 31 December Construetielengte in km per 31 December. (Definitie Baanlengte etc. zie blz. 35). Vervoer. Aantal afgel. mw. km eenmanbediening tweemanbediening Totaal aantal afgel. mw. km Totaal Opbrengst per dagkm exploitatielengte dagkm baanlengte j Stroomverbruik. Aantal kWh voor tractie Specifiek stroomverbruik in Wh per afgelegde w. km Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens Gemiddeld reizen (Idem incl. autobussen; j Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal nn. Ti’t nl in dienst per dag in dienst per dag f 3.395.230,04 f 3.571.190,76 202.408,72 f 3.597.638,76 f 3.735.989,70 87,29 120,52 luidiii iiitmai nigci. luw» mu Aantal afgel. aw. km I Totaal aantal afgelegde w. km Afgelegde w. km per Exploitatie km. Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per Expl- km 100 wkm inwoner. aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens Gemiddeld motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km 1 Januari 31 December reizen (Idem incl. autobussen) Opbrengst personenvervoer. I Betalende reizigers Abonnementen, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 490