25 Bedryfsstatistiek Tramweg Den Haag—Delft. r O,39 aw. 0,"" 34 1935. 1936 O?' Totaal Aanhangwagens 03 31,' 201® 202' 136® 143* Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers Abonnementen, enz. 40.355" 43.045’ 22 24 14 12 47.004' 47.004' 40.8162 38.265' 18 29 14 12 18 20 14 12 1.034.090® 612.2423 1.646.333' 134.768" 3.802.774 311.295 231 4.473.455 366.196 272 22 22 15 16 22 22 16 15 21 26 14 12 1," O,®7 l,25 1“ 1.®' 0* 5," 2 32 2> 0,82 O,82 3,03 O,28 O,28 .>21 47.221" 47.221“ 4,76 7,” 2,"» 24.586 16.742 53.194 13,229 12,2,6 23,331 6,” 6, 5 41.789,76 f 461.483,73 103,50 95,57 Opbrengst per dag-km exploitatielengte. dag-km baanlengte. Verschil m 3,23 O,33 in dienst per dag 25.244 17.282 53.367 13,229 12,216 23 334 f 414.229,60 i f 419.693,97 41.508,62 I f 455.738,22 101,93 94,13 I - 1,” 12," 1.038.874® 645.686® 1.684.5612 137.897" 3.771.756 308.755 224 4.485.798 367.207 266 Maximum aantal motorwagens aanhangwagens I Gemiddeld motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens I Gemiddeld motorwagens aanhangwagens i Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari. 31 December. Per aanhangwagen en jaar afgelegde km I Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari. 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen j Per aanhangwagen en dag afgelegde km i Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. in dienst per dag Aantal inwoners van Voorburg op 31 December Rijswijk „31 Delft 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in kin per 31 December Constructielengte in km per 31 December. (Definitie Baanlengte etc. zie blz. 35). Vervoer. Aantal afgelegde mw. km Totaal aantal afgelegde wkm Afgelegde w. km per Exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal Per Espi. km 10° wkm 0,"®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 492