25 35 Bedryfsstatistiek Tramweg Den HaagWassenaar—Leiden. I 1935. 1936. >1 1 Januari 14,2® 3124 3137 Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen 5,29 128® 1354 H 56.370' 56.370' 35 411® 32.460® 11 14 7 8 15 24 7 8 29.997® 32.724® 14 22 7 8 10 16 7 7 4- 3« 2,04 0,s® 4,27 O,27 O,55 O,55 8,” 9,09 7,'4 9,»® O,'4 O,'4 n 14 14 12 11 Gemiddeld O,'4 8,21 2,47 2,47 2,21 2,21 O,5® 2,87 2,87 O,47 14 14 11 12 789.181' 389 j813 1.178.7124 59.1634 1.984.673 99.617 168 2.494.605 125.212 212 790.278' 359.973 1.150.251' 57.734® 1.941.797 97.465 169 2.425.021 121.720 211 O,42 16.696 75.116 19 923 19,923 37,8,7 16.125 73.612 19,®23 19,923 37,817 f 262.070,26 30.414,78 f 292.485,04 40,22 40,22 Ö6.4484 56.448* I f 259.970,56 31.713,28 t 291.683,84 40,— 40,— 18,08 O,8' Gemiddeld 10,- 12,50 Verschil in Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km in dienst per dag H Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers Abonnementen, enz. Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Vervoer. Aantal afgelegde mw. km aw. Totaal aantal afgelegde w. km Afgelegde w. km per Exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per Expl- km 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm Totaal Opbrengst per dag-km exploitatielengte dag-km baanlengte Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 31 December Aanhangwagens 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Baanlengtede op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkelspoor, incl. sporen in mede gebruik, excl. rangeer- en verblndingssporen. Exploitatielengtede som der exploitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lyn genomen i de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindmgssporen. 3) Constructielengtehet aantal km spoor op 31 December, Incl. rangeer- en verblndingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. in dienst per dag t,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 493