H 25 25 37 36 Overzicht van het vervoer j |n gedurende het jaar 1036. r SS I O p b r e n g s t Lij- I per dag i km L IJ N E N. Totaal. tien. f f f 74,08 n 37.669.0» f f I3. ’s-Graveuhage—Leiden 1.941.7»: n 1.233.111 f f 1935. 1936. Lijn 3a. Van 1 t/m 31 Augustus 1936 niet in exploitatie. Totale opbrengst f V» n n f 108.753,33’ n -Ö1.4 4 ,vt) n 252.327,59’ n 9. 10. Opbrengst jaarabonnementen Opbrengst brievenbestellers Opbrengst dagkaarten Opbrengst lijn- en netkaarten Opbrengst schoolkaarten Opbrengst vastreehtkaarten Opbrengst abonnementen. Opbrengst vervoerde reizigers Totaal 1936 Totaal 1935 1.684.417,2 1.646.104J> 1.177.118,2 1.149.519,6 van het ver voer der vorige kolom. n n n n n r> n w n 8.309,89 5.506,51 6.831,43 8.988,92 9.586,57 f 455.628.305 461.365,17 f 290.689,10’ 291.893,75’ f 0,270 0.280 f 0,247 0,254 4,30 4,03 Exploi- tatie- eoëffi- cient. W. W. Aantal vervoerde passagiers excl. A tx.ini- 1.539.561 1.615.235 2.589.221 1.722411 1.160.081 1.088.6»! 2.547.34: 2.473.201 3.406461 2.980.80: f 414.229,60s 419.693,97 1.984.671 f 259.970.55’ 1.941.797 262.070,25’ 10.443,87’ 9.751,76 r> n n n n 1'. I'. F. I3. 3.771.75 3.802.771 100.303,44’ 25.145,30s 1.884,40 544,83 5.057,01 51,33 1.181,83 1.719,01 2.234,13 1.607,67 3.234,59 1.975,17 1.088,50 656,83 1.307,83 1.314,63 1.070,60 1.39446 2.602,83 109,50 114,- 76,5 76.5 86,4 87,4 589.047,9 798.028,5 907.554,- 706.674,6 410.846,3 434.719,2 741.298,4 913.510,9 1.197.009,5 1.029.753,4 1.164.536,7 966.086,5 1.075.059,6 618.672,4 876 053,6 58.153,1 610.988,1 597.247,1 13.695,239.8 13.647,436.9 M. P. R. T. f 41.398,70 41.671,20 f 30.718,55 29.823.50 f 102,04 103,61 f 39.91 40,19 3.157.941 1.809.771 2.073.441 82.49: 1.503.1» 1.567.78 1. 2. 3. 3a. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 20. 21. 77,2 96,9 71,3 83,6 71,9 89,3 61,3 87, - 74.7 75,8 96,5 92,2 77,- 86,8 88, - 145,5 93,5 84,1 81.9 81,2 9.535,81 9.383,94 f 167.259,03 f 28.925,35 28.244.61 129.499,65 W. Autobusdienst naar Wassenaar Lengte j in km j heen en i terug. 24.432 I 24.432 i 39,846 39,846 140,— 563,50 1.388,84 914,83 1.038,75 f 4.045,92 3.678,48 f 8.192,33 11.618,19 9.979,75 9.461,88 6.107,01 7.742,51 9 830.77 10.277.62 9.979,75 9.830,77 12.511,89 11.469,24 9.888,58 11.469,24 9.979,75 31.215,31’ 174.899,64’ 171.853,88’ 154.838,99’ f 641.561,17’ 577.597,16’ 10.553,37’ 9.865,76 t 0,194 0,207 0,285 0,269 0.227 f 0,243 0,238 51,85 f 0,068 0.065 n n n f 39.223^2 23.137.58 f Intercommunale I ij n e n I1. ’s-Gravenhage— i Totaal 1936 Voorburg-Delft Totaal 1935 Totaal 1936 Totaal 1935 559.575,- 150.572,- 613.715,- 638.711,- 682.134,- 2.644.707,- 2.423.533,- 154.868,- 152.070,- f 0,266 0,213 0,279 0,239 0,287 0,258 0,351 0.266 0,280 0,285 0,228 0,229 0,284 0,287 0,236 0,140 0,235 „0,255 f 0,262 0.273 s L c X? 14.000 9,100 11,440 14,900 15,900 65,340 61,140 13,300 13.300 per wagen km f 33M«I 1.832.331 166.67937’ 1.694.2» 161.950,13’ 1.517.111 - 144.213,67’ 6.615.61 f 598.291,93’ 5.998.671 550.781,10’ 85® 78.® Van Alkemadelaan—Melis Stokelaan 8 Totaal 1936 Totaal 1935 4 Totaal 1936 Totaal 1935 208.958,98 294.455,71 164.494,69 195.434,55 8.153,84 132.507,29’ 140.574,40’ 36.119.tóM71.395.230,04 37.669.081 3.571,190,76 f 156.865,72 169.714,72’ 253.285,51’ 169.044,28 117.987,61 112.158,55’ 260 156,59’ 243.175,39 335.162,13’ 293.283,— 265.927.98’ 221.085.05 305.652,12 177.278,56 206.484,90 8.153,84 143.437,26’ 152.561,17’ f3.591.414,42 „3.728.935,02 Lijn 5. Met ingang van 23/2/-86 is het eindpunt verlegd van Pioenweg naar de Mient. Mn 12. Van 1 t/m 31 Augustus 1936 naar Markenscheplein. L|ju 20. Met ingang van 23/2/’36 is het eindpunt verlegd van Pioenweg naar Meer en Bosch. L. Van 31/5/116 t/m 14/9/’36 naar Gevers Deynootplein. Lijn E. Vanaf 4 Januari 1936 eindpunt Holl. Spoor verlegd naar Jonckbloetpiein. Lijn T. Vanaf 4 Januari 1936 eindpunt Jonckbloetpiein verlegd naar Melis Stokelaan. Vanaf 10 Februari 1936 t/m 17 November 1936 werd de route van de lijnen 8 en 3a omgelegd via Groot- Hertoginnelaan— Waldeck Pyrmontkade, in verband met verbouwing van de brug Ververschingskanaal. f 146.788,99 157.551,70’ 238.248,75’ 159.531,07 110.698,77 102.697,03’ 248.091,69’ 231.290,10 321.947,79’ 281.477,06 2.705.9» 2.095.9» f I n r r> n 4.554.64 19.466,03 8.936.60 80.721,35 31.034,33 39.847,37 184.560,32 f 42,99 18,54 83,84 62,61 52,88 f 53,59 10,924 15,520 13,396 13,950 8,188 10,052 13,222 13,776 13,400 13,276 16,750 15,342 12,920 15,342 13,488 13,632 13,136 12,536 77,93 I 59,45 103,29 78,63 59,23 107,70 96,29 136,68 121,41 86,50 78,45 125,71 62,90 84,20 I 38,68 n 61,20 I 66,16 f 87,04 90.93 Eleetrisehe Tramlijnen. S t a d s 1 ij n e n 1. Frankenslag—Staatsspoor 2. Broeksloot—Koninginnegracht 3. Kwartellaan Staatsspoor 3a. Markenscheplein Staatsspoor2) 4. Holl. Spoor—Stuyvesantplein 5. De Mient—Prinsessegracht 3) 6. Escamplaan—Stuyvesantplein 7. ValkenboschpleinHalte Z. H. E. S. M 8. Holl. Spoor Promenade—Kurhans Wittebrug— Dui velandschestraatStuwstraat 11. Holl. Spoor—Zeerust 12. Lijsterbesstraat—Staatsspoor4) 13. Zuiderpark—Leidscheweg 14. Kurhaus—Zuiderpark 15. Stuyvesantplein 1/8 t/m 31/8 20. Meer en BoschKerkplein 21. SportlaanStaatsspoor P. Appelstraat Plein R. Waalsdorperweg—Jonckbloetpiein T. Van Alkemadelaan—Melis Stokelaan 8? Aantal i gereden wagen- kilometers. 11.435,45 f 20.359,66 69.556,70 80.929,30 26.930,38 30.242,13 f 239.453,62 f 3.993.521^7’ 4.121.971^6’ f 4.232.975^9’ f 4.306.532,18’ lijnkaarten, j abonnemen- ten. AutobuslQnen L. PomonapleinHarstenhoekplein M. Valkenboschplein—Kijkduin Appelstraat Plein 238^50 238^46 102,9 96,5 70.2 74,3 88.1 82,5 92,3 220,1 I 246.6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 494