1936 II VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE 's-GRAVENHAGE (DE BIJLAGEN 26 TOT EN MET 48) 1 VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 495