26 Byiage HAVENDIENST. A. I. PERSONEEL. Aan het einde van het verslagjaar waren 45 personen in vasten dienst aan den Havendienst verbonden. Bovendien waren enkele losse werklieden gedurende korteren of langeren tijd bij dien dienst werkzaam. II. VISSCHERSHAVEN. Op 1 Januari 1936 lagen in de haven de volgende vaartuigen: Scheepvaart 110 motorloggers, 2 zeilloggers, 3 motortreilers, 22 motorschok- kers, 2 zeilschokkers, 55 garnalenbooten en vletten, 1 vaartuig met zandstraalinrichting, 1 stoomvaartuig, 1 baggermolen, 3 onderlossers, 1 sleepboot, 1 lichter, 2 jachten en 1 motorredding- boot, totaal 205 vaartuigen. Behalve 14 Gdynia-motorloggers, de motorsehokkers UK 193 en RO 40 en de zeilsehokker UK 159 behoorden alle binnenliggende visschersvaartuigen tot de Sche- veningsche vloot. In het geheel kwamen binnen 8.297 vaartuigen met een inhoud van 658.200 m3 tegen 7.800 vaartuigen met een inhoud van 590.802 m3 in 1935. Op 31 December 1936 lagen in de haven: 88 motorloggers, 1 zeillogger, 4 motortreilers, 19 motorsehokkers, 2 zeilschokkers, 42 garnalenbooten en vletten, 1 baggermolen, 1 zandzuiger, 2 onderlossers, 1 sleepboot, 1 stoomvaartuig, 1 vaartuig met zand straalinrichting, 4 jachten en 1 motorreddingboot, totaal 168 vaartuigen. Behalve 10 Gdynia-motorloggers, de motorsehokkers UK 193 en RO 40, de zeilsehokker UK 159 en de garnalenboot KW 87 behoorden alle binnenliggende visschersvaartuigen tot de Scheveningsche vloot. VERSLAG omtrent den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen te 's-Gravenhage over het dienstjaar 1936. De Commissie van Bijstand voor het Haven- en Marktwezen Commissie van bestond gedurende het verslagjaar uit de heeren J. K. W. F. Bijstand, van Bommel, C. P. Damme, Th. M. Dresmé, D. B. Michon, H. Neuteboom en J. J. de Niet, onder voorzitterschap van den Wethouder van Openbare Werken en Gemeentebedrijven, den heer Ir. L. J. M. Feber.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 497