26 2 Treilvisseherij. aan Totaal f Opbrengst der aangevoerde visch. f 162.354,15 33.861,— 9.897,05 157.059,30 15.154,19 270.674,22 f 648.999,91 Door 33 Scheveningsche motorloggers en 1 Scheveningschen motortreiler werd bovendien voor f 115.135,39 aan versche visch te IJmuiden aangebracht. Op 1 Januari 1936 bestond de Scheveningsche vloot uit 110 motorloggers, 2 zeilloggers en 3 motortreilers. Aangekocht wer den 1 stoomlogger, 1 stoomtreiler en 1 motorlogger. Door nieuw bouw werd de vloot vermeerderd met 1 motorlogger en 1 motor treiler, terwijl 2 motorloggers verongelukten. Van de op 31 December tot de Scheveningsche vloot behoo- rende schepen waren 22 motorloggers en 1 stoomlogger ter ver sche haringvaart, benevens 4 motorloggers en 1 stoomtreiler ter treilvisseherij in zee. Van de opgelegde vloot legden 4 motor loggers en 1 zeillogger in andere havens op, terwijl 2 motor loggers ter reparatie elders waren. 15 zeeschepen, met een totalen bruto-inhoud van 11.356 m3, deden gedurende het verslagjaar 41 vrachtreizen op de Scheve ningsche haven. In 1935 waren deze cijfers onderscheidenlijk 6, 4.053 en 22. Tot ultimo December werden 1.016 vaartuigen naar de Vis- schershaven geschut met een gezamenlijk laadvermogen van 40.453 ton tegen 919 vaartuigen met een laadvermogen van 31.832 ton in 1935. Geschut uit de Visschershaven werden 1.012 vaar tuigen tegen 917 vaartuigen in 1935. Aan de treilvisseherij namen gedurende korteren of langeren tijd deel in totaal 46 vaartuigen 41 motorloggers en 5 motor treilers tegen 41 motorloggers en 7 motortreilers in 1935. De motorloggers hebben in totaal 506 reizen gemaakt, waar van 316 op deze haven en 190 op IJmuiden. Op deze plaats werd dus 37,5 van het aantal reizen gedaan tegen 39,3 in 1935. De motortreilers hebben op deze haven 214 en op IJmuiden 1 reis gemaakt. Behalve door deze vaartuigen werden nog door 10 motortreilers uit andere plaatsen gezamenlijk 90 reizen op de Scheveningsche haven gemaakt. Het gemiddeld aantal reizen per motorlogger bedroeg ruim 12, dat per motortreiler 43. In den loop van het verslagjaar werd te Scheveningen versche visch aangevoerd: door Scheveningsche motorloggers motortreilers vaartuigen uit andere plaatsen kustvisschers (motorschokkers) (garnalenbooten en vletten) uit IJmuiden en andere plaatsen VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 498