4 Maart. 17 April. 12 t./m. 17 Juli. 13 Juli. 25 Juli. 26 en 27 Mei. 30 Mei. 4 Juni. 1 en 2 Augustus. 3 Augustus. 10 t./m. 13 Aug. 8 September. Belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente ’s-Gravenhage in 1936. Herdenking van het 5-jarig bestaan van de Ge meentelijke Vakcursussen voor werkloozen. Overleden Jhr. Mr. Oh. J. M. Ruys de Beeren- brouck, Minister van Staat, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-Minis- ter-President. Conferentie voor Lucht- en Scheepvaart. Derde Congres van Nederlandsche historici. Onthulling van het gedenkteeken voor wijlen H.M. de Koningin-Moeder in het Rosarium. „Residentie week”. Elfde Nederlandsche Binnenscheepvaartcongres. Internationaal Electriciteitscongres. Zevende Internationaal Koude-Congres. Opening van het Huis ten Vijver in de Scheve- ningsche Boschjes als tehuis voor bejaarde echt paren en alleenstaande personen. Vijfde Internationaal Technisch en Chemisch Con gres van Landbouwindustrieën. De Gemeenteraad besluit het terrein Houtrust te bestemmen tot tentoonstellingsterrein. Onthulling van een monument in het plantsoen van het Frederik-Hendrikplein ter herinnering aan Albert Vogel. Internationaal Folkloristisch feest te Scheveningen. 60-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Kapel. Internationaal Congres voor Documentatie. Verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard von LippeBiesterfeld. Intocht van het Verloofde Paar. 6 t./m. 15 Juni. 10 en 11 Juni. 10 t./m. 20 Juni. 16 t./m. 19 Juni. 30 Juni.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 4