26 4 Afzet haring. naar van Buitenhaven. Ongevallen. Quarantaine. Opbrengst der haring. voor over De opbrengst der haring, per maand, per vaartuig en per reis, is voor de 3 motortreilers: De opbrengst der haring, per maand, per vaartuig en per reis, is voor de Gdynia-motor loggers: Gedurende het verslagjaar vond uitvoer van haring plaats o. m. naar Rusland, Duitschland, Frankrijk, België, Zweden, Polen en Amerika, terwijl belangrijke hoeveelheden haring de Poolsche maatschappij naar Gdynia werden verzonden. De diepte van de buitenhaven was gedurende het verslagjaar gunstig. Ondiepten, die na peilingen werden vastgesteld, werden door den zandzuiger dadelijk opgeruimd. Met betrekking tot de voorgekomen ongevallen is o.m. te ver melden, dat 23 maal een motorschip met defecten motor werd binnengesleept door een ander motorvaartuig. Gedurende het verslagjaar kwam 6 maal, nl. 2 en 14 Februari, 11 September, 29 October, 8 November en 13 December, een vaar tuig binnen met een zieke aan boord. Zooals gebruikelijk, werd De opbrengst der haring, per vaartuig en per reis, is voor de Scheveningsche en door Scheveningsche reederijen gecharterde vaartuigen in de hierna volgende tabel opgenomen. Zij geeft, in vergelijking met vorige jaren, een gunstig beeld. Als grondslag die berekening is genomen de gemiddelde prijs per kantje de geheele haringvangst in Nederland. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN Maand. f Maand. Besomming. f Maand. f October November December prijs, f 8,39 9,21 9,38 Gemiddeld per schip. f 3.400,82 4.332,20 4.388,57 3.963,11 5.070,— 10.234,12 4.148,97 3.481,23 Aant. vaart. 2 3 2 Aant reizen. 6 10 10 11 15 37 17 19 Aantal kantjes. 4.3525 13.417 33.4955 44.6605 39.769s 129.809s 61.109s 38.834s Gemiddeld per reis, f 2.825,90 3.273,29 3.580,55 5.145,04 3.933,25 4.063,81 3.272,20 2.248,57 Gemiddeld per reis. f 2.267,21 2.599,36 3.949,71 3.963,11 4.056,— 4.148,97 4.571,23 2.748,34 Aantal kantjes. 2535 375s 82 15 15 15 Besomming. 76.299,33 189.850,55 311.508,15 483.633,70 357.925,50 1.089.101,71 562.818,50 364.267,61 Gemidd. prijs. f 17,53 14.15 9,30 8,59 9,— 8,39 9,21 9,38 Gemiddeld per reis. f 354,48 432,30 256,39 reizen. 27 58 87 94 91 112 268 November 112 172 December 112 162 Gemiddeld per schip, f 2.825,90 4.314,79 4.153,44 5.559,01 4.114,09 9.724,12 5.025,17 3.252,39 13.603,28 25.933,55 39.497,10 43.594,25 60.840,— 153.511,83 68.568,45 52.218,46 Gemiddeld per schip, f 1.063,44 1.152,79 384,58 Mei Juni Juli Augustus September 12 October November December Mei Juni Juli Augustus September 87 October Aantal kantjes. 776 1.837 4.247 5.075 6.760 18.297 7.445 5.567 Aant. Gemidd. reizen. 6 8 3 Gemidd. prils. f 17,53 14,15 9,30 8,59 9,- 8,39 9,21 9,38 Aant. vaart. 4 6 9 i 11 Besomming. 2.126,87 3.458,36 769,16 Aant. Aant. vaart. 27 44 75 87

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 500