26 9 De prijs van de in 3-literbussen aangevoerde groenten be droeg: hoeveelheid, terwijl gedurende de zomermaanden de ongekookte bieten omgezet werden voor 3 tot 5 cent per bos. De prijs van roode en gele kool, aangevoerd uit de omgeving van Rijnsburg en Broek op Langendijk, bedroeg tot en met April 3 tot 4 cent per kg en gedurende het 4e kwartaal 3*/2 tot 4/2 cent per dezelfde hoeveelheid. In het voorjaar deed de groene kool 4 tot 6 cent, in het najaar waren de prijzen 5 tot 7 cent, alles per stuk. De artikelen selderij, knolselderij en schorseneer werden vrij wel gedurende het geheele jaar ter markt gebracht. De prijs varieerde onderscheidenlijk van 1/2 tot 314 cent per bos, 5 tot 10 cent per stuk en 10 tot 12 cent per kg. Hollandsche tomaten deden gedurende Juni 30 tot 35 cent, in Juli 10 tot 12 cent, in Augustus en September 6 tot 8 cent, in October 8 tot 10 cent en in November 14 tot 17 cent, alles per kg. Ongeveer van einde Maart af bracht de versche salade op 2 tot 4 cent per krop. Naar gelang van de kwaliteit werd gedurende het seizoen de andijvie verkocht tegen 5 tot 20 cent per kg. Van circa Maart tot einde April bedroeg de prijs van poste lein ongeveer 18 tot 20 cent per kg; in de daarop volgende zomer maanden daalde dit artikel in prijs en werd verhandeld tegen 4 tot 7 cent per dezelfde hoeveelheid. Snijboonen, aangebracht van Juni tot einde Augustus, noteer den 10 tot 30 cent per kg. De prijs van kassnjjboonen varieerde gedurende April en Mei van 50 tot 70 cent en gedurende het tijdvak Juni tot ca. half Juli van 20 tot 30 cent per kg. De prijs van kasspinazie, welk product, zooals reeds is ver meld, in Februari werd aangevoerd, schommelde tot ongeveer einde April van 12 tot 19 cent per kg. De daarna aangevoerde versche spinazie deed tot ongeveer einde September 6 tot 10 cent, alles per kg. Ingemaakte snijboonen, princesseboonen, andijvie en zuurkool deden in het voor- en najaar onderscheidenlijk van 18 tot 20 cent, 18 tot 28 cent, 10 tot 20 cent en 9 tot 10 cent per kg. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 5 0,81 0,87 0,69 0,75 voorjaar. f 0,56 tot f 1,14 0,56 0,52 0,45 0,56 doperwten snijboonen princesseboonen spinazie andijvie 0,47 0,50 0,46 0,72 0,46 0,72 najaar. f 0,66 tot f 1,21 0,65 0,65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 505