26 10 werden ongeveer half Juni ter De Hollandsche appelen en peren waren hoofdzakelijk afkom stig uit de provinciën Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Extra-goudreinetten gingen van 20 tot 30 cent; 2e kwaliteit van 18 tot 28 cent, alles per kg. De in den zomer en in het najaar aangevoerde handperen werden o.m. tegen de volgende prijzen verhandeld: De Hollandsche meikersen markt gebracht. Zij deden aanvankelijk f 1,50 per kg en daalden daarna in prijs tot circa f 0,60 per dezelfde hoeveelheid. Tijdens den vollen aanvoer werden deze producten, naar gelang van de kwaliteit, verhandeld tegen f 0,40 tot f 0,50 per kg. De Belgische kersen, aan het einde van Mei ter markt gebracht, noteerden f 0,40 tot f 0,75 per dezelfde hoeveelheid. De prijs van aardbeien, waarvan de aanvoer, behalve uit het Westland, ook uit de omgeving van Beijerland, Barendrecht en Bergen op Zoom geschiedde en welk artikel in zeer belang rijke hoeveelheden werd aangebracht, bedroeg in Mei f 0,90 tot f 1,10, in Juni f 0,40 tot f 0,45, later f 0,25 tot f 0,30, alles per kg. Versche druiven, die in belangrijke hoeveelheden werden aangevoerd, waren in hoofdzaak afkomstig uit het Westland. De prijs van dit artikel bedroeg in Juni en Juli f 0,50 tot f 0,80, van Augustus tot begin September f 0,30 tot f 0,40 en daarna van f 0,20 tot f 0,25, alles per kg. De ter markt aangevoerde pruimen waren van minder goede kwaliteit. De prijs van blauwe wijnpruimen was 35 tot 40 cent, van Reine Victoria 35 tot 45 cent, van zoete en van zure kwetsen onderscheidenlijk 20 tot 25 cent en 16 tot 20 cent, alles per kg. Kaapsche pruimen als „Santa Rosa” en „Chacot Plum” noteer den onderscheidenlijk f 2,tot f 4,— en f 2,tot f 3,50 per kist, inhoudende circa 45 stuks. Suiker- en netmeloenen, benevens karbonkels, werden gedu rende den vollen aanvoer verkocht voor onderscheidenlijk 10 tot 25, 12 tot 20 en 20 tot 50 cent per stuk. Aalbessen deden in Juni f 0,25 tot f 0,40 en daarna 25 tot 30 cent per kg, terwijl de prijs van kruisbessen varieerde van 13 tot 25 cent per dezelfde hoeveelheid. Bananen werden nagenoeg het geheele jaar omgezet tegen den prijs van 20 tot 30 cent per kg. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. suikerperen beurré de mérode maagdeperen oomskinderen wijnperen Williams 14 14 16 22 18 18 18 20 30 24 12 tot 14 cent per kg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 506