26 12 Zeevischmarkt. Scheveningen, Maart 1937. Boom- en hees- termarkt. Riviervisch- markt. De Directeur van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen, H. C. VERMAAT. Bloemmarkt op De bloemmarkt op de Prinsegracht wordt gehouden op het de Prinsegracht. verhoogde gedeelte daarvan tussehen de Lange Beestenmarkt en de Boekhorststraat. Gedurende de zomermaanden werden wederom alle plaatsen op deze markt bezet. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 1.875. De boom- en heestermarkt, gehouden op de Varkensmarkt, werd ook gedurende dit verslagjaar druk bezocht. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 463. De riviervischmarkt, gehouden op het plein voor de Groote Kerk, gaf ook gedurende dit jaar geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De prijs van paling varieerde van f 0,80 tot f 1,25, van snoek, brasem en zeelt van f 0,25 tot f 0,40, alles per pond. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, be droeg 319. De op de zeevischmarkt aan de Schoolstraat aangevoerde viseh is in hoofdzaak afkomstig van Scheveningen en IJmuiden. In verband met de omstandigheid, dat de handel in bokking sedert den aanvang van 1935 plaats vindt op het terrein van de groente- en fruitmarkt, is gedurende het verslagjaar van de zeevischmarkt op het Lage Zand geen gebruik meer gemaakt. VERSLAG GEM. DIENST VAN’ HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 508