26 13 f 25.464,59 f 51.837,65 3.785,15 7.545,25 871,05 e. 546,90 aan 1.663,20 66.249,20 56.500,12 f 36.465,97 4.500,— 3.150,— 3.869,01 287,35 Inkomsten over het dienstjaar 1936. A. Havendienst. I. Vissohershaven. 1. Havengeld 2. Kadegeld 3. Kraangeld 4. Uitgifte duinwater 2. Huur enz. van gebouwen: a. pakhuizen b. huur overkapping (veiling) c. pacht gebouw can tine c. a f 20.485,40 1.909,22 653,25 2.416,72 II. Laakhaven en vaarten. Haven- en liggelden: a. per reis aan het haven kantoor Laakhaven b. liggeld aan het havenkan toor Laakhaven c. abonnementen aan het havenkantoor Laakhaven d. per reis aan het haven kantoor Mabrug liggeld aan het havenkan toor Mabrug abonnementen aan het havenkantoor Mabrug 44.115,97 Overbrengen f 192.329,88 B. Marktwezen. I. Groente- en fruitmarkt. 1. Marktgeld: a. standplaatsen groente en fruitmarkt f 48.915,43 b. standplaatsen bloem- markt c. gebruik paardenstallen. d. gebruik van gebouwen voor het stallen van motorrijtuigen VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. BIJLAGE. 99 99 99 99 3.428,33 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 509