26 14 f 192.329,88 f d. 785,24 f 26.946,20 van 3.926,58 30.872,78 f 39,60 2A812Ü Totaal f 226.475,10 Havendienst: Marktwezen: Voorts werd in 1936 nog ontvangen ter verantwoording op vorige dienstjaren: 3. 4. 5. f 8.50 34.— 115.20 650,85 16,69 2,50 (1935) (1933) (1935) (1928) 1. 2. a. b. c. 971,10 237,80 97,90 1.140,80 Havengeld Visschershaven Huur pakhuizen Overgebracht 3. Overige inkomsten: huur grond verbruik duinwater netto-opbrengst reclame objecten opbrengst kisten f 4,06 4.47 III. Overige Markten. Markt geld: Deoembermarkt Bloemmarkt op de Prinse- graeht Boom- en heestermarkt Riviervischmarkt Zeevisehmarkten II. Algemeene Markt. Marktgeld: a. standplaatsen b. recht tot plaatsing kramen VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 510