27 INHOUD. 25 IV. 44—47 X. 46—47 32—33 34—35 36—43 14—15 16—24 26—28 30—31 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 Beheer Telefoonvoorwaarden Personeel Gebouwen, terreinen en centraalbureaux Installatie-afdeeling W erkplaatsen Kabelnet Installaties Toeneming van de aansluitingen Aantal aansluitingen Particuliere lijnen Politie- en brandalarmeering Toestellen en nevenzaken Publieke telefoonstations Werken voor derden Telexdienst Storingendienst Inlichtingenbureau Radio-distributie Gemeentelijke Tijdaanwijzing volg Administratief en financieel verslag, I. Bedrijfsrekening II. Specificatie van de bedrijfsrekening III. Bedrijfsrekening der Gemeentelijke Tijdaan wijzing Specificatie van de bedrijfsrekening der Ge meentelijke Tijdaanwijzing V. Kapitaaldienst met Toelichting VI. Kapitaaldienst der Gemeentelijke Tijdaanwij zing met Toelichting VII. Verlies- en Winstrekening VIII. Balans per 31 December 1936 IX. Beknopte inventaris van de tegenover het lee- ningskapitaal staande activa per 31 December 1936 met overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen Beknopte inventaris van de tegenover het lee- ningskapitaal staande activa der Gemeente lijke Tijdaanwijzing per 31 December 1936 met overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. Bladz. Bladz. nummer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 511