Bijlage 27 Ambtenaren: Totaal 252 250 Werklieden: Totaal Hiervan waren 125 personen in dienst volgens het 2-op-l-stelsel. Directie Technische Dienst Administratie Algemeene Dienst Werkplaatsen Buitenpersoneel Binnenpersoneel Diversen VERSLAG betreffende den Telefoondienst der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1936. 50 31 December 1935. In de Raadsvergadering van 7 September 1936 werden tot Beheer, leden der Commissie van Bijstand in het beheer van den Ge meentelijken Telefoondienst herbenoemd de heeren: J. K. W. F. van Bommel, L. F. Guit, Th. J. K. Kuiler en W. C. Luberti. Als voorzitter trad op de Wethouder der Gemeentebedrijven, de heer Ir. L. J. M. Feber, als secretaris de Chef der afd. Gemeentebedrijven Mr. Dr. J. H. Labberton. In 1936 ondergingen de telefoonvoorwaarden en het Tarief Telefoon- geen wijzigingen. voorwaarden. In 1936 werd de tewerkstelling van jongmaatjes-vaklieden Personeel, volgens het twee-op-één stelsel gehandhaafd met volledig bevre digend economisch resultaat. Krachtiger nog dan voorheen werd er de hand aangehouden, dat de jongmaatjes in de vrije daguren de ’s-Gravenhaagsche Vakcursussen bezochten. 76 I - 13 2 I 91 50 I 1936. Los. Totaal. 1936. 1935. 1936. 1935. 1936. 141 55 21 128 112 33 294 1 118 81 50 1 117 84 195 134 128 35 42 1 12 139 129 137 35 440 492') 6 1_. i 148*11 21 132 108 33 I 294 33 2 14 1 Vast. Tijdelijk. 1935. 1936. I 1985.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 512