27 5 Overzicht van de kabelhuisjes: Het aantal dubbeldraden tusschen de centraal-bureaux be droeg op 31 December 1936 6418, het aantal dubbeldraden met het Rijkstelefoonkantoor 1351. 147 112 56 112 112 280 Beeklaan Vaillantplein Sportlaan Kijkduinschestraat Totaal 819 Evenals in vorige jaren was ook in 1936 de toestand der kabelnetten bevredigend. Ernstige kabelstoringen deden zich niet voor. Op 31 December bedroeg het aantal geïnstalleerde lijnkiezer- Installaties, toestellen 1924, verdeeld over 334 installaties, d.i. een vermeer dering in 1936 van 4 installaties en 17 toestellen. Het aantal vol automatische installaties, aangelegd in het verslagjaar, bedroeg 13 (N.V. Intern. Hydreerings-Techniek en -Chemie, Prov. Wa terstaat, A. Sijthoff, Ned. Reisvereeniging, N.V. v. Woensel’s Schoenmag., Verbond van Ned. Werkgevers, N.V. Grondmij. Aantal dubbeldraden tusschen kabelhuisjes: Van Valkenboschkade naar Beeklaan Paul-Krugerplein Sneeuwbalstraat Paul-Krugerplein Sneeuwbalstraat Duinlaan VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. Kabelhuisjes. Totaal. Reserve. Totaal. 9994 99 Beeklaan Sneeuwbalstraat Valkenboschkade Paul-Krugerplein Sportlaan Hendrik-Zwaardecroon- straat Vaillantplein Statenlaan Belgischeplein Bezuidenhoutscheweg Duinlaan Kijkduinschestraat Potgieterlaan 1849 903 1064 588 858 784 630 917 921 434 262 784 111 108 40 114 58 Aantal dubbeldraden uitgaand naar het ringkabelnet. 3164 1253 2415 1204 1260 1794 849 963 508 784 1370 404 1452 696 476 55 54 101 80 74 673 522 877 807 376 64 75 735 9027 1372 1348 1820 1372 420 224 504 1148 17504 699 826 943 565 44 160 429 413 8477 123 49 967 Bezet. Aantal dubbeldraden inkomend vanaf de centraal-bureaux. Reserve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 514