27 6 Overzicht der mutaties in de telefoonaansluitingen: 644 566 122 135 91 3800 3241 785 785 559 Aantal aanslui tingen. Toeneming van de aansluitingen. 235 1007 275 55 614 518 333 119 186 931 235 42 609 96 90 36 71 237 23 20 12 2 De toeneming is verdeeld als volgt: Aansluitingen voor rekening van de Gemeente anderen ten behoeve van publieke spreekgelegen- heden Dienstaansluitingen Vrije lijnen ten behoeve van het Rijk 28 41 21 24 23 117 42 30 16 509 „Ypenburg”, Comm. v. Beheer v. h. Geb. Zuid-Binnensingel 216, ’s-Grav. Coöp. Verbr.-, Voortbr.- en Voorzorgsver. „De Volhar ding” U.A., N.V. de Centrale Arbeiders Verz. en Deposito-bank, Min. v. Landbouw en Visscherij, Sint-Aloysius College en Pen sioenraad). Eén automaat, Rijkswaterstaat, werd gesloopt. Op 31 December bedroeg het totaal aantal volautomatische installaties 109. Het aantal serie-toestellen op 31 December 1936 bedroeg 8713 verdeeld over 3610 installaties, d.i. een vermeerdering van 48 installaties en 174 toestellen. 426 144 102 By. I Af. 27 183 I 79 16 123 48 218 98 5 105 Centraal-Bureau Hofstraat. Jan-van-der- Heijdenstr. Marnixstraat Fuchsiastr. Lisztstr. Kerklaan Kon.-Sophie- straat Bisschopstr. Voorburg. 559 Het aantal tot stand gebrachte aansluitingen in het verslag jaar bedroeg 263 minder dan in 1935, het aantal opgeheven aan sluitingen 125 minder. Uit den staat op blz. 7 blijkt, dat op 31 December 1936 het VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. J, Tot stand j gebracht. Opge heven. Netto* J toeneming. Nummer- veranderingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 515