27 9 467 32161 31694 507 230 461 15529 314 11363 885 1187 1903 1178 4489 17 123 1 3735 18 Toestellen, waarvoor de ver- i goeding ingevolge het Tele- foontarief begrepen is in i het abonnement voor net- aansluitingen Overige toestellen, waarvoor abonnement betaald wordt Schakelborden en automaten Extra-schellen Omschakelaars Uitschakelaars Tweede-telefonen Extra-stopcontacten 3-polig 5- Overzicht van het aantal abonnementen, gesloten voor toe- Toestellen en stellen en nevenzaken, onderscheidenlijk op 31 December 1935 en nevenzaken. 31 December 1936 (excl. toestellen en nevenzaken, geplaatst op dienstaansluitingen en publieke spreekgelegenheden) Steeds krachtiger werd de drang van het publiek ter verkrij ging van zg. moderne apparaten. Ten einde aan dit verlangen te voldoen en anderzijds niet tot onnoodig groote uitgaven te geraken, werden duizenden ijzeren tafel-toestellen in eigen be heer gewijzigd; evenwel moesten toch ook verschillende toestel- typen prijsgegeven worden. Het aantal publieke telefoonstations bedroeg op 31 December Publieke tele- 1936 356, w.o. 12 lijnen voor interlocale gesprekken. In 1936 foonstations. bedroeg het aantal locale gesprekken 821499 tegen 902854 in 1935. De vermindering bedroeg derhalve 81355 gesprekken. Het aantal stations op den openbaren weg bedroeg aan het einde van het verslagjaar 126, w.o. 8 lijnen voor interlocale ge sprekken. Gedurende de wintermaanden zijn 2 cellen buiten dienst gesteld. Gedurende 1936 werden 10721 werken voor derden uitgevoerd Werken voor tegen 11469 in 1935. derden. Het aantal telex-apparaten werd in 1936 met 17 vermeerderd, Telexdienst zoodat het aantal telex-apparaten 31 bedraagt. In 1936 bedroeg het aantal netaansluiting-storingen 39412. Storingendienst. Voegt men hierbij het aantal gevallen, waarin storingen werden gemeld, doch de aansluiting in orde werd bevonden, dan komt men tot 62019 storingmeldingen. Het percentage gestoorde aan sluitingen bedroeg gemiddeld per dag 0,305. 16036 313 7628 867 1204 2026 948 4950 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. Verschil. Meer. Minder. Op 31 Dec. 1935. Op 31 Dec. 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 518