27 11 Overzicht der radio-aansluitingen: vereeniging bepaald, dat het gramofoonplaten-bezit der H.T.R.V. aan den Telefoondienst moest worden overgedragen. De discotheek van dezen dienst is dientengevolge met 737 platen verrijkt. 907 2805 3675 4628 5513 6102 6410 6454 6297 6213 5936 907 1898 870 953 885 589 308 44 157 84 277 Hof- I straat, i 17 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Op deze aansluitingen, uitgezonderd de flatwoningen, be vonden zich op 31 December 1936 5735 radiokastjes, 163 twee- polige stopcontacten, 106 kastjes met translatoren, 9 programma- schakelkastjes, 1087 versterkers en 8 drukboutons. Het aantal radio-aansluitingen en de toeneming of afneming blijken uit het volgende staatje: Op 31 December 1936 bedroeg het aantal aansluitingen voor Gemeentelijke tijdaanwijzing behalve die voor straatuurwerken 130, waarop waren verbonden: 313 uurwerken der Gem. Tijdaanwij zing, 266 uurwerken, eigendom van geabonneerden, 4 signaal- VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. Totaal. 211 4 12 514 29 12 91 82 807 465 41 1164 382 5936 898 127 1913 659 145 Aantal Toeneming. TUdaanwüzin Datum van inbedrijfstelling der radio-distributie. i Kon.- i Sophie- I straat. Bis- schop- straat. Voor burg. 5316 106 Mar- nix- straat. Liszt- straat. 56 I Kerk- I laan. i J.-v.-d.- Heü- den- straat. 1 November 1926 1) 31 December 1926 Centrale-inrichtingen i Fuch- sia- straat. 521 630 I Afzonderlijke radioaansl. Aansl. door middel van telefoon aansluitingen In flatwoningen Totaal 45 1246 264 133 106 nol 1702

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 520