27 27 15 14 E K E NIN G. I. BEDRIJF F n VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1936. 1936. Begroot Begroot LASTEN. 1935. BATEN. 1935. rt.. Werkelijk. I. I. f 120.541,66 f 126.000,— f 123.000,— f 124.228,16 f 3.966.890,1 II. II. n 86.765,11 93.000,— 80.066, n 176.343,26 490.200,— 160.000,— 145.634.1 r> 71 14.310,39 V. 271.249,50 266.579,50 31.802,72 30.100,— 30.100,— 3O.O89.S n 28.709,44 27.880,22 29.100,— 11 n XI. 1.379,80 1.000,— 3.922,50 n f 3.562.300,— f 3.404.800,— f 3.348.227,09 f 4.445.663,84 f3.547.935,49 f 4.494.300,— f 4.489.800,— f 4.481.145,6 f 4.494.300,— f 4.489.800,— f 4.481.145,67 Totaal der baten f4.445.663,84 Totaal der lasten 3.404.800,— 3.562.300,— „3.547.935,49 Voordeelig saldo f 1.132.918,58 f f 897.728,35 1.380,— 1.084.200,— n Gezien: De Directeur, L. Neher. Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Oorspron kelijk. n n r> 91.200,— 5.000,— 159.500,— n n Oorspron kelijk. 51.200,— 365.000,l„ 91.200,— 5.000,— 164.000,— 94.772,1 4.237,9 159.454,1 55.454,05 335.984,19 Na wijziging by besluit van den Gemeenteraad. 57.185,47 336.672,99 485.138,32 966.898,37 11.767,48 III. IV. V. VI. VII. TIL 93.385,65 10.885,05 162.029,74 i„ 57.200,— 1.068.684,06 974.200,— 11.800,— IX. X. 93.000,— 160.000,— 932.000,— f 1.085.000,— 271.300,— 100,- f 3.884.452,31 f 3.951.000,— f 3 951.000,— 28.720,— n ”1.091.914,535 1.136.500,—i 515.786,19 „1.111.875,755 r 355.000,— 1.091.900,— 490.200, 10.000,— 269.000,-1 100,— Opbrengst van abonne menten Opbrengst van gesprek ken in publieke spreekgelegenheden III. Opbrengst van werken voor derden IV. Opbrengst van den tele foongids Rente van kasgeld enz. VI. I Bijzondere inkomsten VIL I Inkomsten van de Ge meentelijke Tjjdaan- I wijzing 3.348.227,09 Art.. i Na wyziging Werkelijk bij besluit I van den Gemeenteraad. Kosten van werken voor derden Kosten van den tele foongids Onderhoudskosten Algeineene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorziene uitgaven Uitgaven van de Ge meentelijke Tijdaan wijzing Uitkeering aan de Ge meente v.h. batig sal do der Tijdaanwijzing

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 523