r 27 16 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. II. SPEC IFICATIE VAN DE BEDRI.IFSREKENING. 1935. BATE N. Begroot. f 3.966.890,15 f f 80.066,— f 86.765,11 93.000,—! Art. III. Opbrengst van werken f 176.343,26 f 145.634,97 voor derden f f 1.377,65 f 93.385,65 94.772,55 f 10.885,05 f 4.237,92 f 5.000,— 46.088,—f 45.920,— f Art. V. Rente van kasgeld enz. Rente van gelden, gedeponeerd bij de gem. ’s-Gravenhage (Gemeenteontvanger) I Art. II. Opbrengst van gesprek ken in publieke spreekgele- genheden 1936. Werkelijk. 47.062,— 46.206,— 1.504,55 45.000,— f 45.000,— 1.200,— 91.200,—: f 160.000,—. Art. IV. Opbrengst van den telefoongids. 1. Extra-vermeldingen 2. Advertentiën 3. Verkoop van gidsen. f 3.884.452,31 f 3.951.000,— Art. I. Opbrengst van abon nementen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 524