27 17 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. BATEN. f f f 4.269,02 3.689,66 3.600,— 30.190,— 28.764,— 30.000,— M 6.500,— 6.500,— 6.500,— n n n 4. 111.678,29 115.181,02 118.000,— r> n f 159.454,84 n n n 239,46 79,05 134,95 50^— 100,— 3.174,50 ^79>44 f 162.029,74 Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 8 Febr. 1937, Bijlage Nr. 69. 2.400,— 150,— 3.200,— i f 164.000,— 2.944,50 2.901,05 1.944,52 f 159.454,84 4.500,— f 159.500,— 2.286,45 j f 162.029,74 Art. VI. Bijzondere inkomsten. 1. Vergoeding voor gebruik van dienstwoning enz. 2. Vergoeding van administra tieve kosten ingevolge art. 40 sub. 6 der Telefoon- voorwaarden 3. Aandeel van de Tijdaan wijzing in de algemeene onkosten Verhaal van bijdragen voor pensioen, ingevolge art. 36 der Pensioenwet 1922, Stbl. 240 5. Inhouding van premiën voor ziekteverzekering 6. Verkoop van oude kisten 7. Vervallen restitutiën 8. Vergoeding voor het ont stoppen van aansluitingen 9. Opbrengst oud materiaal 10. Diversen 285,90 25,84 116,93 1936. Begroot. i Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 525