27 F 18 124,86 111.615,81 2.270,37 7.764,78 151.628,40 9.725,89 I - f 309.072,31 587,38 8.038,66 152.688,31 9.864,20 6.000,— I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. Begroot. werken van f 120.541,66 f 124.228,16 f 126.000,— 3.000,— f 124.228,16 f 123.000,— f f n r f 57.185,47 f 55.454,05 51.200,— f f 57.185,47 55.454,05 f 57.200,— f f f n n n Transporteeren f 120.541,66 n n r> n 2. 3. 4. Art. I. Kosten voor derden Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 8 Februari 1937, Bijlage Nr. 69 n n ■n n 35.121,55 9.984,46 2.885,51 j 40.217,64 8.736,92 3.011,82 5.219,09 1.506,55 7.306,52 2 087,29 3.357,99 69,88 184,30 218,01 219,72 138,81 267,97 51,09 9.592,SO 941,27 6. 7. 8. n n 869,09 12.125,88 2.108,90 970,96 736,16 216,15 278,67 132,22 198,25 64,82 9.556,63 738,67 36.000,— 12.000,— 3.200,— 12.000,— 2.000,— 1936. Werkelijk. Art. II. Kosten van den tele foongids. 1. Zetten, drukken, binden enz. 2. Papier 3. Bezorgloon 4. Omzetbelasting 92,63 107.559,10 f 7.462,53 I f 400,— 98.000,— 1.000,— 9.000,— 180.000,— 12.500,— f 333.900,— Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 n f 306.826,68 Art. III. Onderhoudskosten. 1. Gebouwen: a. Hofstraat b. Marnixstraat c. Kerklaan d. Koningin-Sophiestraat e. Dibbetsstraat f. Jan-v.-d.-Heijdenstraat g. Fuehsiastraat h. Voorburg i. Bissehopstraat j. Lisztstraat k. De-Perponcherstraat Ondergrondsch net Bovengrondsch net Verandering van boven- in ondergrondsehe aansluitin gen 5a. Toestellen 5b. Verreschrijfinstallatiën Binnenleiding Centrale-inrichtingen Machines en accumulatoren 19.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 526