27 19 5. 6. 7. 51.064,68 19.529,92 41.559,60 184.851,902) 4.692,58 48.853,11 24.211,99 41.006,94 13.281,13 1.929,27 8.126,69 308,98 14.993,60 1.321,88 9.219,06 192,39 16.000,— 2.000,— 8.500,— 600,— 2. 3. 53.000,— 25.000,— 44.000,— f 306.826,68 3.430,58 f 309.072,31 3.954,61 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. T) f 335.984,19 f 365.000,— f 336.672,99 10.000,— n n f 355.000,— f 335.984,19 f 336.672,99 f 360.551,34' f 343.082,27') f 544.000,— 5.527,22 4.000,— n 6.443,61 6.500,— 6.159,06 n 4. w n n 1.535,31 1.600,— 1.323,73 w n n 8. 4.429,81 4.094,— 4.093,29 n n 9. 2.672,95 4.000,— 3.929,20 n 10. 135.911,573) 150.717,83 150.000,— n f 834.092,22 Transporteeren f 836.194,— f 798.115,64 n 7» n r> 190.059,951 n n n n n r n Verlaagd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 8 Februari 1937, Bijlage Nr. 69 Art. IV. Algemeene onkosten. la. Jaarwedden directie en techn.dienst 1b Jaarwedden administratieve dienst Vergoeding voor extra-werk Arbeidsloonen magazijn- personeel Arbeidsloonen buiten- storingzoekers Ziekengelden werklieden Verlofgelden werklieden Kleedinggelden voor werk lieden en beambten Bijdragen in het fonds voor ongevallen-risico Premiën ingevolge de In validiteitswet Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioen fonds t./m. 3). Ten laste van Uitbreiding (Kapitaaldienst) werd gebracht reep, f 45.388,16, f 14815,08 en f 3.854,47. Transport 9. Meubilair 10. Gereedschappen, werkt, en instrumenten 11. Kantoormachines 12. Radio-distributie 13. Wagens en ladders f 333.900,— 4.000,- 1936. Begroot. Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 527