27 r 20 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. Begroot. f 798.115,64 f 836.194,— f 834.092,22 Transport 4.333,80 4.256,60 4.300,— n n ziektever- 16. n n tele- 4 599,79 4.500,— 3.118,76 n 4.132,72 5.000,— 6.229,64 r> r> v 4.607,18 4.663,30 4.700 w 17.500,— J5 Transporteeren f 966.981,96’ f 974.994,— f 934.651,90 w n n n n r> n r> n r> n n r> n n n n n n n n n n n n 1.473,30 58.513,34 5.156,18 14.103.16’ 290,91 839,07 2.070,81 15.000,— 4.000,— 1.000,— 2.000,— 1.771,60 59.333,28 4.940,11 15.710,31 3.440,58 13.952,54 220,25 1.914,86 7.948,19 1.879,59 2.261,20 119,98 148,63 92,90 178,40 320,20 532.91 381,39 365,21 726,48 1.952,15 14.587,23 3.201,47 687,77 132,68 937,06 1.706,— 7.193,36 1.502,49 2.131,92 132,— 147,88 102,78 173,03 211,01 14.500,— 300,— 2.000,— 52.000,— 9.500.— 500,— 2.000,— 1936. Werkelijk. 21. Rijwielonkosten 22. Vrachten, porti en grammen 23. Advertentiekosten, reclame enz 24. Druk-en bindwerk, kantoor-, teeken- en kantoormachine- behoeften 25. Boeken en tijdschriften 26. Grond-, lasten 27. Verwarming gebouwen: a. Hofstraat b. Marnixstraat c. Kerklaan d. Koningin-Sophiestraat e. Jan-v.-d.-Heijdenstraat f. Fuchsiastraat g. Bisschopstraat h. Voorburg i. Lisztstraat 11. Bijdragen voor inkoop van pensioenen 12. Premiën voor werkvrouwen pensioenen 13. Pensioenen 14. Wachtgelden 15. Premiën voor zekering Reis- en verblijfkosten 17. Tramgelden 18. Automobiel- en motorrywiel- onkosten 19. Motorrijtuigenbelasting 20. Verzekering automobielen tegen wettel, aansprakelijkh. dyk- en polder- n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 528