27 22 39. Vervolgingskosten 40. Schadevergoedingen VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. f 1.042.394,— f 990.893,73 Transport f 1.026.516,78s r> n 422,39 11.323,84 12.438,23 12.500,— I v r> n n 10.100,— n f 1.068.684,06 f n n n n f 1.091.914,535 f 1.091.900,— f 1.068.684,06 •n r> n n n n Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 8 Februari 1937, Bijlage Nr. 69 Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 1.429,16 787,30 48,56 196,50 29,70 114,40 900,10 210,15 371,40 n n 87,— 25.000,— 1.337,52 616,25 25,85 509,70 1.067,68 51,25 44,78 46,59 1.254,38 83,68 369,80 87,— 9.314,79 87,- 25.510,99 1.700,— 6.799,11 6.638,23 9.354,72 10.968,96 1.700,— 8.000,— 7.200,— 16.000,— 2.000,— 650,— 60,— 400,— 500,— 400,— 200,— 150,— 1.100,- 200,— 400,— H I f 485.057,32 81,- f 485.138,32 489.900,— 300^ 490.200,— -,- 34.500,— f 1.091.914,53s if 1.102.000,— Art. V. Renten. 1. Aan de Gemeente voor: Geleend kapitaal Voorschot kasgeld. 2. Aan leveranciers enz. 17.559,— f 1.068 684,06 515.691,95 f 94,24 f 515.786,19 f 36. Recognitiën enz 37 Representatiekosten 38. Zegel- en legesgelden 41. Gasverbruik 42. Huishoudelijke benoodigd- heden en waschgeld 43. Huur brandleidingen enz. 44. Verbandmiddelen enz. 45. Verhuiskosten 46. Dienstaansluitingen 47. Diverse onkosten publieke spreekgelegenheden 48. Roepstroom voor schakel borden 49. Bijzondere verliezen 50. Vergoeding winstderving Loosduinen 51. Radio-onkosten 52. Kinderbijslag 53. Vervanging toestellen 54. Diversen 1.700,— 5.844,98 5.966,58 12.443,73 13.092,78 f 1.091.914,53s f 1.136.500,— 1936, Begroot. Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 530