27 23 f VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. Begroot. f f f n n 194,52 203,84 289,08 w V n 8. 255,96 301,24 252,45 r> 9. n n 286,73 368,58 301,40 11.836,51 11.439,65 11.736,17 n 6.006,91 5.977,35 6.273,89 Y) n 9.749,53 11.196,98 12.651,29s 582,11 775,93 f 966.898,37 f 1.084.200,— f 1.111.875,75s n f 1.111.875,755 n n n n n n f 966.898,37 110.000,— 974.200,— n ff n n n n n n n n n n n 5. 6. 7. Verlaagd by besluit van den Ge meenteraad d.d. 27 Juli 1936, Bijlage Nr. 368. 8.877,50 189.619,89 192.368,91 2.408.15 1.155,12 576.626,69 6.473,52 1.978,71 34.807,22 1.247,12 3.472,66 147,28 45.813,60 0,60 4.490,51 10.652,33 7.090,41 193.624,08 199.056,55 3.658,15 1.455,12 530.066,17 7.098,49 35.788,64 1.809,62 3.496,81 132,20 52.813,59 0,60 5.989,18 11.455,37 8.549,85 121.737,79 34.981,05 1.760,04 3.459,29 5.736,84 11.140,21 568,60 73,83 196.827,06 4.896,14 2.644,69 487.684,04 6.680,57 132,18 51.746,51 0,52 1936. Werkelijk. Art. VI. Afschrijvingen. 1. Grond 2. Gebouwen 3a. Ketels 3b. Buizen, radiatoren enz. 3c. Eleetrische licht- en kracht- installatiën 4a. Kabels met toebehooren 4b. Aansluitkabels met toebe hooren t./m. 1928 Netaansluitingen Opvoerpunten van ijzer Isolatoren, hang- en beves- tigingswerk (geplaatst na 1910) Houten palen (geplaatst na 1910) Telefoontoestellen (ge plaatst na 1910) 10. Radio-toestellen 11. Verresehrijfinstallation 12 Centrale-inrichtingen 13. Radio-centrale-inriehtingen 14. Eleetrische machines (aan geschaft na 1915) 15. Accumulatoren (aange- sehaft na 1916)I» 16. MeubilairL 17. Werktuigen en instrumen- I ten (aangeschaft na 1915) 18. Kantoormachines (aange schaft na 1910) 19. Automobielen en motor rijwielen met toebehooren 20. Wagens met toebehooren (aangeschaft na 1910) Afronding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 531