27 24 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. f 14.310,39 f 10.000, - f 11.767,48 1.800,— yj V) f 11.800,— 14.310,39 f f 11.767,48 gebruik voor f 271.249,50 2.300,— 271.249,50 f 1 f f 100, Art. IX. Onvoorziene uitgaven. Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937 Bijlage Nr. 323 Art. VIII. Uitkteringen aan de Gemeente. 1. Vergoeding ondergrond 2. Vergoeding voor beheer Art. VII. Oninbare posten. Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 f 252.579,50 14.000,— f 257.249,50 14.000,— f 255.000,— 14.000,— f 266.579,50 I f 269.000,— - f f 266.579,50 f 271.300,— 1936. Begroot. Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 532