L 27 25 III. BEDRIJFSREKENING DER GEMEENTELIJKE TIJDAANWIJZING. BATEN. I f VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1936. 1935. BATEN. Werkelijk. Art.. 1. 6.989,75 f 7.000,— f 7.000,— f 7.186,69 f 11. 22.084,48 22.100,— 22.100,— 22.873,52 n III. 1.015,01 1.722,51 n r> Ji f 30.089,24 f 30.100,— f 30.100. f 31.802,72 I LASTEN. 1936. Art.. 1935. LASTEN. Werkelijk. f f 2.042,25 1.888,— 1.888,— H VIII. f 27.880,22 f 29.100,— f 28.720,— f 28.709,44 Voordeelig saldo f f 3.922,50 1.000,— f 1.380,— 1.379,80 n n n n n n n n n n n IV. V. Opbrengst van abonne menten Vergoeding van kosten der openbare tijdaan wijzing Opbrengst van werken voor derden Bente van kasgeld enz. Bijzondere inkomsten Totaal der baten Totaal der lasten 3.087,26 7.502,02 Oorspron kelijk. Begroot: Na wijziging bij besluit van den Gemeenteraad. Begroot: Na wijziging bij besluit van den Gemeenteraad. 30.089,24 28.709,44 1.000,— Memorie 2.756,81 8.959,43 1.000,— Memorie 610,— 4.345,— 10.160,— 2.757,— 8.960,— Memorie II. III. IV. V. VI. VII. I f 20,— f 30.100,— 28.720,— 2.185,— 15,- f 30.100,— 29.100,— I f 31.802,72 27.880,22 I. 1.120,79 3.794,32 10.333,58 n Oorspron- kelijk. j Kosten van werken voor derden I Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente Onvoorziene uitgaven f 607,98 4.342,03 10.155,19 n n f 800,— 3.800,— 10.500,— 2.800,— 9.000,— Memorie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 533