—4 27 26 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. BATE N. Begroot. f 7.186,69 f 6.989,75 f 21.605,— f f 20.837,- 1.268,52 1.247,48 s f 22.100,— f 22.084,48 f 1.722,51 f 1.015,01 f f f f 20,- f f IV. SPECIFICATIE VAN DE BEDRIJFSREKENING DER GEMEENTELIJKE TIJDAANWIJZING. Art. IV. Rente van kasgeld enz. 1936. Werkelgk. Art. III. Opbrengst van werken voor derdenf Art II. Vergoeding van de kosten der openbare tijdaan wijzing. 1. Abonnementen voor open bare tijdaanwijzing 2. Restitutie der kosten van verlichting ten behoeve der openbare tijdaanwijzing 7.000,— I f 1.000,— Art. I. Opbrengst van abon nementen 20.800,— 1.300,— I Art. V. Bijzondere inkomsten 22.873,52 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 534