27 21 Art. I. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. 1935. LASTEN. Begroot. f 607,98 1.120,79 f 800,— 190,— f 607,98 1.120,79 610,— f f f f 4.342,03 f f 3.794,32 3.800,— 545,— f 3.794,32 f 4.342,03 4.345,— f f 6.500,— f 6.500,— 6.500,— 2,27 2,27 i 5- n van 2.245,— 2.177,50 f) n 1.300,— 1.247,48 V 355,22 f 10.333,58 f f 10.500,— 10.155,19 340,— 10.160,— n n n n n voor derden Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 28 Juni 1937, Bijlage Nr. 323 28,05 95,28 3.305,33 309,47 56,19 17,57 70,44 131,54 3.810,96 312,59 16,50 11,27 216,67 1.268,52 500,— 350,— 2.500,— 400,— 50,— 25,- 425,— f f f 10.155,19 f Art. II. Onderhoudskosten. 1. Ondergrondsch net 2. Centrale-inrichtingen 3. Uurwerken met toebehooren i 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren automobielen tegen wettelijke aansprake lijkheid 6. Diversen Kosten van werken f 1936. Werkelijk. 2.190,- j 10 333,58 f f Art. III. Algemeene onkosten. 1. Aandeel in de algemeene onkosten van den Gemeen telijken Telefoondienst 2. Bijdrage aan het Gem. Brandverz.fonds 3. Kosten van gebruik telefoondraden 4. Kosten van verlichting ten behoeve der openbare tijd aanwijzing 5. Verzekering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 535