27 27 F 31 30 f 821.494,10 10,74 2.162,49 545.63 59.043,57 2.000,— 71,67 5.000,— 291.882,76 80.000,- 300,— 200,- 100,— 240.000,— 10.000,— 3.000,— 300.C00,— 7.500,— 5.000,— 11.531,75 169.306,12 51.599,08 ÖO^Ö 2.000,— 6.671,67 100,- 240.000,— 10.000,- 3.000,— 300.000,— 22.576,64 28.400,92 300,— 250,56 122.576,64 28.400,92 300,— 250,56 2.000,— 25.000,— 11.531,75 291.882,76 80.000,— 300,— 200,— 5.000,— 200.000,— 80.000,— 300,— 200,— 5.000,— 1.003,— 8.000,— 12.000,— 100,— 364.847,07 18.000,— 30.000,— 133.562,63 5.000,— 1.000,— 8.000,— 12.000,— 7.500,— 16.000,— 58,55 f 1.069.482,76 L j. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST, VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. V. KAPITijEXST. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag Begroot bedrag. UITGAVEN. INKOMSTEN. 821.494,10 f a. 821.494,10 966.898,37 966.898,37 1.084.200,— f 1.788.392,47 f 2.153.682,76 f 1.788.392,47 Toe Totaal beschikt Oorspronkelijk. Totaal. f f f f f f f f 45.000;— 6.600;~ 63.328,33 n n 100.000,— 91.882,76 n n m n 10,74 n 2.100;— n 4 500,— JJ •n w 11.000;— n n n 17.500,— 17.500,— 17.500,— 8.850,98 8.649,02 8.649,02 n r> n tt V) n 58,55 147.882,76 921.600,— 134.788,66 n f 247.988,66 n n y> y> n n n n y» •n n n n n n J! n n n n n rr n yf n Kapitaal verstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Door afschrijving op de activa vrijge komen gelden Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1936. n n n n 2.000, 70.000, 5.000,— 1.000,- 8.000,— 12.000,- n 2.000,— 70.000,— n n j? n Verwerkt in 1936. 89,26 364.847,07 15.837,51 29.454,37 74.519,06 4.951,57 14.564,83 424,56 27,50 5.839,65 6.314,47 n n 4.575,44 972,50 2.160,35 5.685,53 2.548,43 1.435,17 Gezien: De Directeur, L. Neher. Niet meer benoodigd. 62,49 545,63 59.043,57 75,44 972,50 2.160,35 5.685,53 2.548,43 1.435,17 7.500,— 16.000, - Gemeente wegens afschrijving op de activa1.084.200, ft Restanten, beschikbaar op 31 December 1936. Over te brengen naar begrooting 1937. f n f Oorspronkelijk beschikbaar gesteld bij begrooting 1936. r 1936. Na wijziging bjj besluit van den Gemeenteraad en van B. en W.. nf f 1.069.482,76 f f 1.069.482,76 I f 1. Grond 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 4. Kabels met toebehooren 5. Netaansluitingen 6. Opvoerpunten van ijzer 7. Houten palen 8. Isolatoren, hang- en be- vestigingswerk 9. Toestellen 10. Radio-toestellen 11. Verreschrijfinstallatiën. 12. Centrale-inrichtingen 13. Radio-centrale-inrich- tingen 14. Electrische machines 15. Accumulatoren 16. Meubilair 17. Werktuigen en instru menten 18. Kantoormachines 19. Automobielen en mo torrijwielen met toebe hooren 20. Wagens met toebehoo ren ld. Aanleg en uitbreiding1 f 1.069.482,76 b. Aflossing op de leeningsschuld aan de 1 f 2 153.682,76 f 113.200,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 538