27 27 33 32 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. EE.NTELIJKE TIJDAANWIJZING. VI. KAPITAALDIENST UITGAVEN. Begroot bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. INKOMSTEN. f 137,23 f 1.950,— a. f 137,23 f 1.950,— 8.959,43 9.000,— 8.959,43 9.000,- n f 9.096,66 f 10.950,— 9.096,66 f f 10.950,— Ti f f f 105,— n n n 32,23 •n n n n 187,23 f 1.812,77 f f 1.950,— Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Gezien: De Directeur, L. Neher. 1. Centrale-inrichtingen 2. Kabels met toebehooren 3. Uurwerken met toebehooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren Aanleg en uitbreiding I. Aflossing op de leeningsschuld aan de Gemeente wegens afschrijving op de activa Beschikbaar gesteld bij begroeting 1936. Restant niet meer be- noodigd. Verwerkt in 1936. 45,- 100,— 1.467,77 200,— 150,— 100 1.500 200,— Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreidingi b. Door afschrijving op de activa vrijge- komen gelden L 1 Werkelijk bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 539