I 27 27 34 3o VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. INST REKENING. VERLIES. WINST. f 11.767,48 1.379,80 f 1.235.464,06 25.510,99 n v n f 79,05 r> 5.059,57 f 1.263.390,51 f 1.263.390,51 5 Verhooging der afschrijving op dubieuze vorderingen Uitkeering aan de Gemeente van het voordeelig saldo der Tijdaanwijzing Bijzondere verliezen Nadeelig saldo der rekening „Werken voor Derden” Winstsaldo Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Gezien: De Directeur, L. Neher. 134,95 2.901,05 1.944,52 21.487,08 1.379,80 VII. VERLIES- El I 91 813,66 1.132.918,58 [Voordeelig saldo der exploitatie rekening „Aansluitingen en parti- I culiere lijnen” [Voordeelig saldo der rekening „Tele foongids” [Voordeelig saldo der Tijdaanwijzing [Bijzondere inkomsten: Verkoop van oude kisten i Vervallen restitutiën Opbrengst van oud materiaal Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 540