27 27 37 36 I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VIII. BALANS PE ECEMBER 1 936. Afschrijving. Boekwaarde. SCHULDEN. BEZITTINGEN. -if f f 2. Gebouwen M en f 9.970.369,80 270.269,17s 73.834,62 4. Kabels met toebehooren Kapitaalrekening „Tijdaanwijzing”. 218.093.16 f 163.594,16s f 55.652,31 8.959,43 121.315,68s 121.315,68s 46.692,88 n n 5.388,22 5.031,18 357,04 n Rekening-Courant met de Gemeente. 13.121,74s 12.232,05® 889,69] n f n n 1.783.424,93 n 43.757,27 2.756,81 9 103.911,34 n n 47.918,58 n Saldo winst 1936 „Tijdaanwijzing” Transporteeren f 2.871.107,81 f 10.017.062,68 Transporteeren f 23.340.216,215 f 13.569.292,57 f 9.770.923,64’ Kostende prijs. 4.782,33 6.243.775,55 207.976,67 196.434,55s 3.175.812,06 7.307,34 623.870,95s 36.289,20 51.118,98 2.739.973,57] 9.252,60 Kapitaalrekening „Telefoon”. Vorige balans Uitbreiding 1936 Aflossing 1936: Voor afschrijving enz. Aflossing 1936: Voor afschrijving enz. Vorige balans. Uitbreiding 1936 n n 55.515,08 137,23 348.591,78 1.294.877,32 485.057,32 966.898,37 8.959,43 271.249,50 1.888,— 9a. Toestellen met binnenleidin gen (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) 95. Toestellen (geplaatst na 1910) 9c. Binnenleidingen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) Rekeningen van aanleg „Telefoon”. 1. Grond 407.326,66 3.817.496,52’ 1.132.918.58 1.379,80 355.899,12 1.918.748,27s n 3.081.330,98 350.971,05 11,88 van 1911 t./m. 1914) 10. Radiotoestellen c.a 11. Verreschrijfinstallatiën. 12. Centrale-inrichtingen 13. Radio-centrale-inrichtingen. 407.326,66 2.034.071,59s ■n 8.983.749,12s 217.229,27 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en kracht- I installatiën 6.257.143,04 569.064,21 163.606,04s f 10.115.774,07 821.494,10 f 10.937.268,17 966.898,37 43.757,27 140.200,54 55.901,31 f. 5. Netaansluitingen 6. Opvoerpunten van ijzer 7a.Houten palen, bronsdraad, I isolatoren, bliksemafleiders, opvoerkabels, verdeelkastjes e.d. (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) 76.Houten palen (geplaatst na 1910) 8. Isol.-, hang- en bevestigings- werk Te betalen: Rente over het leeningskap. „Telefoon” Aflossing 1936 „Telefoon” Aflossing 1936 „Tijdaanwijzing” Uitkeering 1936 „Telefoon” Uitkeering 1936 „Tijdaanwijzing” Rente over het leeningskapitaal „Tijd aanwijzing” Saldo winst 1936 „Telefoon”: Geraamdf 1.085.000, Meer gemaakt dan ge raamd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 541